مجریان (بین‌المللی)

بخش اصلی و ویژه شهید سلیمانی جشنواره

مجریان (بین‌المللی)

معرفی بخش جشنواره :

این بخش ویژه مجریان صحنه ای و تلویزیونی فعال ایران و سایر کشورها می باشد که به زبان فارسی اجرا می نمایند.
از بین مجریان شرکت کننده در جشنواره پس از بازبینی نمونه اجرا توسط هیئت انتخاب، ۴۰ مجری(ایرانی و غیرایرانی) به مرحله رقابت حضوری جشنواره راه خواهند یافت.

 

بخش ویژه شهید سلیمانی

این بخش که به عنوان بخش ویژه جشنواره تلقی می شود، به مجریان اختصاص دارد و هنرمندان این بخش، علاوه بر اجرا در بخش اصلی رقابتی جشنواره، میتوانند متقاضی این قسمت باشند و با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به اجرا بپردازند. توضیح: مجریان متقاضی شرکت در این بخش،الزاما میبایست،به عنوان مجری،به بخش رقابت حضوری راه یافته باشند.

سایر بخش های جشنواره

خوانندگان

بخش اصلی و مردمی جشنواره

این بخش ویژه خوانندگانی است که ضمن دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی، به صورت انفرادی در برنامه های فرهنگی ...

تقلید صدا

بخش اصلی و مردمی جشنواره

آن دسته از هنرمندانی می توانند در این بخش شرکت نمایند که فعالیت هنری آنها در شاخه سرگرمی های نمایشی و ...

استندآپ‌کمدی

بخش اصلی و مردمی جشنواره

این بخش ویژه کمدین هایی است که به صورت انفرادی و بدون همراهی بازیگر مکمل و یا نوازنده، به اجرای استندآپ کمدی ...