تقلید صدا

بخش اصلی و مردمی جشنواره

تقلید صدا

معرفی بخش جشنواره :

آن دسته از هنرمندانی می توانند در این بخش شرکت نمایند که فعالیت هنری آنها در شاخه سرگرمی های نمایشی و در زمینه تقلید صدا (خوانندگان، شخصیت های کارتونی و تلویزیونی، افکت، بیت باکس و …) می باشد .
از بین هنرمندان شرکت کننده در این بخش، پس از بازبینی نمونه اجرا توسط هیئت انتخاب، 10هنرمند، به مرحله رقابت حضوری جشنواره راه خواهند یافت.

سایر بخش های جشنواره

خوانندگان

بخش اصلی و مردمی جشنواره

این بخش ویژه خوانندگانی است که ضمن دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی، به صورت انفرادی در برنامه های فرهنگی ...

مجریان (بین‌المللی)

بخش اصلی و ویژه شهید سلیمانی جشنواره

این بخش ویژه مجریان صحنه ای و تلویزیونی فعال ایران و سایر کشورها می باشد که به زبان فارسی اجرا می نمایند. از ...

استندآپ‌کمدی

بخش اصلی و مردمی جشنواره

این بخش ویژه کمدین هایی است که به صورت انفرادی و بدون همراهی بازیگر مکمل و یا نوازنده، به اجرای استندآپ کمدی ...