اخبار و اجراها

دسته بندی آرشیو
انتخاب جشنواره
بولتن پنجمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه
بیانیه دبیر کل پنجمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه
اسامی راه یافتگان به مرحله رقابت حضوری (فینال) پنجمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه