جشنواره ها

پنجمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه
پنجمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه
زمان برگزاری: 29 الی 31 تیرماه 1401
مکان برگزاری: استان کرمان،شهر رفسنجان
اولین جشنواره بین الملی ستاره های صحنه
اولین جشنواره بین الملی ستاره های صحنه
زمان برگزاری: اول و دوم مهر ماه 1395
مکان برگزاری: استان کرمان،شهرستان رفسنجان،شهر سرچشمه