اولین جشنواره بین الملی ستاره های صحنه

بخش های جشنواره

بخش نمایش صحنه ای(میان پرده طنز و نمایش کودک)

بخش اصلی جشنواره

آن دسته از گروه های نمایشی می توانند در این بخش شرکت نمایند...

استنداپ کمدی(شومنی)

بخش اصلی جشنواره

در این بخش کمدین می بایست اجرای خود را در یکی از موضوعات قید شده به مدت حداقل ۶ ...

مجریان صحنه ای

بخش اصلی جشنواره

هر مجری می بایست در دو بخش اجرای بداهه و تخصصی هنر اجرای خود را به نمایش گذارد...

جشنواره بین المللی ستاره صحنه

دانلود پوستر جشنواره

جهت دیدن واضح پوستر جشنواره کلیک کنید

ثبت نام در جشنواره ستاره های صحنه

معرفی داوران

کیوان لطفی

داور تخصصی بخش اجرای صحنه

زهرا استاد نارویی

داور تخصصی بخش اجرای صحنه

مرتضی ایمانی

داور تخصصی بخش اجرای صحنه

مهدی آقابیگی

داور تخصصی بخش اجرای صحنه

علیرضا خمسه

داور تخصصی بخش استنداپ کمدی(بخش کمدی)

علی محمد رادمنش

داور تخصصی بخش استنداپ کمدی(بخش کمدی)

جواد انصافی

داور تخصصی بخش استنداپ کمدی(بخش کمدی)

جوایز جشنواره

جایزه نفر اول

بخش های مجریان صحنه ای،استند آپ کمدی،نمایش صحنه ای: تندیس ستاره طلایی جشنواره+دیپلم افتخار+هدیه نقدی(15/000/000ریال)

جایزه نفر دوم

بخش های مجریان صحنه ای،استند آپ کمدی،نمایش صحنه ای: مقام دوم: لوح افتخار + هدیه نقدی به مبلغ (10/000/000 ریال)

جایزه نفر سوم

بخش های مجریان صحنه ای،استند آپ کمدی،نمایش صحنه ای: مقام سوم: لوح افتخار+ هدیه نقدی به مبلغ (8/000/000 ریال)

حامیان

اولین جشنواره بین الملی ستاره های صحنه
اولین جشنواره بین الملی ستاره های صحنه
اولین جشنواره بین الملی ستاره های صحنه
اولین جشنواره بین الملی ستاره های صحنه

آرشیو اخبار و اجرا های جشنواره

محتوای این بخش به زودی درج خواهد شد.