خوانندگان

بخش اصلی و مردمی جشنواره

خوانندگان

معرفی بخش جشنواره :

این بخش ویژه خوانندگانی است که ضمن دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی، به صورت انفرادی در برنامه های فرهنگی و هنری صحنه ای به اجرای آیتم موسیقی می پردازند .
از بین کلیه خوانندگان شرکت کننده در این بخش، پس از بررسی سوابق و بازبینی فیلم ها 10 خواننده به مرحله رقابت حضوری جشنواره راه خواهند یافت.

سایر بخش های جشنواره

تقلید صدا

بخش اصلی و مردمی جشنواره

آن دسته از هنرمندانی می توانند در این بخش شرکت نمایند که فعالیت هنری آنها در شاخه سرگرمی های نمایشی و ...

مجریان (بین‌المللی)

بخش اصلی و ویژه شهید سلیمانی جشنواره

این بخش ویژه مجریان صحنه ای و تلویزیونی فعال ایران و سایر کشورها می باشد که به زبان فارسی اجرا می نمایند. از ...

استندآپ‌کمدی

بخش اصلی و مردمی جشنواره

این بخش ویژه کمدین هایی است که به صورت انفرادی و بدون همراهی بازیگر مکمل و یا نوازنده، به اجرای استندآپ کمدی ...