استندآپ‌کمدی

بخش اصلی و مردمی جشنواره

استندآپ‌کمدی

معرفی بخش جشنواره :

این بخش ویژه کمدین هایی است که به صورت انفرادی و بدون همراهی بازیگر مکمل و یا نوازنده، به اجرای استندآپ کمدی بپردازند.
از بین کمدین های شرکت کننده در جشنواره پس از بازبینی نمونه اجرا توسط هیئت انتخاب، 15 کمدین به مرحله رقابت حضوری جشنواره راه خواهند یافت.

سایر بخش های جشنواره

خوانندگان

بخش اصلی و مردمی جشنواره

این بخش ویژه خوانندگانی است که ضمن دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی، به صورت انفرادی در برنامه های فرهنگی ...

تقلید صدا

بخش اصلی و مردمی جشنواره

آن دسته از هنرمندانی می توانند در این بخش شرکت نمایند که فعالیت هنری آنها در شاخه سرگرمی های نمایشی و ...

مجریان (بین‌المللی)

بخش اصلی و ویژه شهید سلیمانی جشنواره

این بخش ویژه مجریان صحنه ای و تلویزیونی فعال ایران و سایر کشورها می باشد که به زبان فارسی اجرا می نمایند. از ...