مجریان صحنه ای(جشنواره اول)

بخش اصلی جشنواره

مجریان صحنه ای

معرفی بخش جشنواره :

شرایط و مراحل حضور در جشنواره:

  • داشتن حداقل ۳ سال سابقه مستمر در اجرای صحنه ای یا تلویزیونی با ارائه گواهینامه از طرف صدا و سیما یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه
  • ارسال یک نسخه DVD از اجرای صحنه ای یا تلویزیونی مربوط به ۳ سال گذشته و حداقل به مدت ۵ دقیقه
  • تکمیل و ارسال فرم درخواست شرکت در جشنواره به نشانی دبیرخانه
  • از بین فیلم های ارسالی بعد از بازبینی اجراها توسط هیئت انتخاب ۲۰ مجری به بخش رقابت حضوری جشنواره راه خواهند یافت.

نحوه رقابت جشنواره:

هر مجری می بایست در دو بخش اجرای بداهه و تخصصی هنر اجرای خود را به نمایش گذارد.
۱_در بخش اجرای تخصصی هر مجری به مدت ۴ دقیقه زمان خواهد داشت تا در یکی از قالبهای تخصصی اجرا هنر خود را به نمایش گذارد که در این بخش می بایست شرکت کننده یکی از قالب های زیر را انتخاب نماید.

۱_ادبی ۲_خبری ۳_دینی و قرآنی ۴_حماسی و ملی ۵_احساسی ۶_طنز و کمدی ۷_ورزشی ۸_اجتماعی ۹_کودک

۲_در بخش بداهه مجریان می بایست به قید قرعه پیرامون یک موضوع خاص و به صورت بداهه به مدت ۳ دقیقه به اجرای برنامه بپردازد.

توضیح۱)آیتمهای اجرای تخصصی و بداهه برای مجریان غیر ایرانی متفاوت می باشد.
توضیح۲)موضوعات بداهه مجریان در لحظه قبل از اجرای بداهه به صورت قرعه کشی از بین حدود ۱۰۰ موضوع اعلام شده از چند روز قبل جشنواره می باشد.

۳_هیئت داوران بر اساس آیتمهای موجود در فرم های داوری امتیاز هر بخش را منظور می نمایند که حداکثر مجموع امتیازات هر شرکت کننده ۱۰۰ امتیاز می باشد که نفرات برگزیده اول الی سوم بر مبنای میانگین امتیازات داوران معرفی خواهند شد.

سایر بخش های جشنواره

بخش نمایش صحنه ای(میان پرده طنز و نمایش کودک)

بخش اصلی جشنواره

آن دسته از گروه های نمایشی می توانند در این بخش شرکت نمایند...

استنداپ کمدی(شومنی)

بخش اصلی جشنواره

در این بخش کمدین می بایست اجرای خود را در یکی از موضوعات قید شده به مدت حداقل ۶ ...